Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Noteikumi

 1. SIA Creo Event (turpmāk tekstā – Organizators ) respektē pasākuma Stipro Skrējiens (turpmāk tekstā- Pasākums) dalībnieku (turpmāk tekstā- Dalībnieks) tiesības uz privātumu un apņemas nodrošināt Dalībnieku personas datu aizsardzību
 2. Šī Privātuma politika nosaka Dalībnieku personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas pamatprincipus un procedūras.
 3. Izmantojot Organizatora mājas lapu, kā arī reģistrējoties un pērkot biļeti Biļešu servisa reģistrēšanās sistēmā, sniedzot Organizatoram savus personas datus, Dalībnieks piekrīt šīs Privātuma politikas noteikumiem. Tiek uzskatīts, ka Dalībnieki ir izlasījuši un sapratuši Privātuma politiku, reģistrējoties Biļešu servisa reģistrēšanās sistēmā atzīmējot savu piekrišanu atzīmējot atbilstošu reģistrācijas aili kurā tas tiek prasīts.

 

Termini un definīcijas

 1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificējamu fizisku personu.
 2. Datu subjekts – fiziska vai juridiska persona – Organizatora klients- Pasākuma Dalībnieks (t.sk. Vietnes apmeklētāji), kura personas datus Organizators
 3. Datu subjekta piekrišana ir nepārprotama norāde ar kuru viņš piekrīt savu datu apstrādei.
 4. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību secība, kas tiek veikta ar personas datiem
 5. Datu apstrādātājs – ir fiziska, juridiska persona, valsts iestāde vai cita struktūra, kas apstrādā personas datus Datu pārziņa uzdevumā. Datu pārzinis – SIA “Creo Event.
 6. HTTP sīkfaili – ir nelieli datu bloki, ko izveido tīmekļa serveris, kamēr lietotājs pārlūko vietni, un tiek ievietoti lietotāja datorā vai citā ierīcē.
 7. Tiešais mārketings – veids ar kuru tiek piedāvātas preces vai pakalpojumi personām pa pastu, tālruni vai citādā tiešā veidā.

 

Datu vākšana

 1. Uzņēmums vāc un turpmāk apstrādā šādus Jūsu sniegtos personas datus, reģistrējoties dalībai pasākumā : vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, Dalībnieka uzņēmuma rekvizīti, maksājuma dati, informācija par piekrišanu un nepiekrišanu personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos
 2. Dalībnieka personas datus Organizators glabā neierobežotu laiku
 3. Organizators apstrādā personas datus nolūkiem: Dalībnieka identifikācijai un reģistrācijai dalībai Pasākumā tiešā mārketinga nolūkos (tikai ar Dalībnieka piekrišanu).
 4. Dalībnieks apzinās, ka Pasākums ir publisks un to var filmēt, rādīt televīzijā televīzijā un fotografēt. Visas šīs darbības var fiksēt jūsu dalību Pasākumā. Piedaloties pasākumā, jūs piekrītat nodot mums tiesības izmantot fotogrāfijas Pasākuma un pasākuma sponsoru (saistībā ar Pasākumu) reklāmas un publicitātes mērķiem.
 5. Uzņēmums nodrošina, ka jūsu personas dati tiks: apstrādāti likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā, vākti noteiktiem, skaidriem un likumīgiem mērķiem.

 

Dalībnieku tiesības.

 1. pieprasīt labot neprecīzus personas datus, kas attiecas uz Dalībnieku
 2. pieprasīt aizpildīt nepilnīgus personas datus,
 3. pieprasīt Organizatoram dzēst ar jums saistītos personas datus, ja:
 • personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti
 • Jūs atsaucat savu piekrišanu, un jūsu personas datu apstrādei nav cita tiesiska pamata iebilst ar jums saistīto personas datu apstrādi tiešā mārketinga mērķiem. Tiešā mārketinga nolūkos mēs apstrādājam šādus personas datus: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese. Jūsu personas dati tiešā mārketinga nolūkos tiek saglabāti līdz brīdim, kad esat atteicies no tiešā mārketinga paziņojumu saņemšanas.

 

Piekļuve Dalībnieka personas datiem

 1. Lai nodrošinātu Pasākuma norisi, Organizators var sniegt Dalībnieka personas datus: Datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus Organizatoram un apstrādā Dalībnieka personas datus Organizatora vārdā. Piemēram SIA Biļešu Serviss lai nodrošinātu Dalībniekam biļetes iegādi un iespēju reģistrēties Pasākumam vai distanču laika mērītājiem un rezultātu apstrādātājiem
 2. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt Dalībnieka personas datus tikai saskaņā ar Organizatora norādījumiem.
 3. Dalībnieka personas dati var tikt sniegti oficiāliem valsts iestāžu un tiesu pieprasījumiem.
 4. Lai nodrošinātu jums ērtāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi un sniegtu jums noderīgus piedāvājumus, mēs vietnē izmantojam šādas sīkdatnes: Facebook statistikas informācija un Google Analytics statistika informācija.

 

Reģistrējoties Pasākumam Dalībnieks apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem.

 

 

Ja Jūs vēlaties, lai Organizators dzēš jūsu datus no visām sistēmām (reģistrēšanas, rezultātu, vēstuļu izsūtīšanas), rakstiet šādu lūgumu uz info@stiproskrejiens.lv un tas tiks izdarīts desmit darba dienu laikā.